Gesprekskringen

dinsdag 15 januari 2019

10.00 - 11.00 uur, Nebo

De gesprekskringen zijn op dinsdagochtend in het stiltecentrum. Er is een kring voor bewoners van De Beek, Het Bosch, Het Hout en Het Dael.