Kerkdiensten in Nebo

De kerkdiensten vinden plaats in ‘De Bron’ van Het Huis Nebo en beginnen om 11.30 uur, tenzij anders staat aangegeven.