Kerkdienst

zondag 25 februari 2018

11.30 - 12.30 De kerkdienst vindt plaats in ‘De Bron’ van Het Huis Nebo en begint om 11.30 uur. Lees verder

Klassieke muziek afdeling Beek

maandag 19 februari 2018

11.00 - 12.15 Elke maandagochtend is het tijd voor klassieke muziek op de afdeling Beek. Lees verder

Gesprekskringen

dinsdag 20 februari 2018

10.00 - 11.00 De gesprekskringen zijn op dinsdagochtend in het stiltecentrum. Er is een kring voor bewoners van De Beek, Het Bosch, Het Hout en Het Dael. Lees verder

Crea-ochtend en open atelier

dinsdag 20 februari 2018

10.30 - 12.00 Elke dinsdagochtend is er in de Bron een crea-ochtend en open atelier. Lees verder

Muziek voor het slapen gaan ....

dinsdag 20 februari 2018

18.30 - 19.45 Elke dinsdagavond staat muziek voor het slapen gaan op het programma op afdeling het Hout. Lees verder

Bewegen voor cliënten met dementie

woensdag 21 februari 2018

10.45 - 12.00 Op woensdagochtend is het wekelijkse gymnastiek-uur gepland in de Bron. Lees verder

Sportief spel voor cliënten met dementie

woensdag 21 februari 2018

14.45 - 15.30 Elke woensdagmiddag in de Bron staat bewegen op het programma voor cliënten met dementie die in een rolstoel zitten of moeilijk bewegend zijn. Lees verder

Bewegen op muziek - Swing In

donderdag 22 februari 2018

10.45 - 12.00 Elke donderdag bewegen en dansen de bewoners op muziek in de Bron tijdens de Swing In. Lees verder

Muziek Bron

donderdag 22 februari 2018

14.30 - 16.00 Elke donderdagmiddag staat de Bron/Het Plein in het teken van klassieke muziek. Lees verder

Zingen op het Plein

vrijdag 23 februari 2018

10.45 - 12.00 Elke vrijdagochtend wordt er gezongen op het Plein. Lees verder

Borrelmiddag op Het Dael en Het Hout

vrijdag 23 februari 2018

15.00 - 17.00 Aan het eind van de week is er borrelmiddag op Het Dael en Het Hout. Lees verder

Bioscoopavond

vrijdag 23 februari 2018

18.30 - 21.00 Op Het Dael is wekelijks een bioscoopavond. Lees verder