Kerkdienst

zondag 27 augustus 2017

11.30 - 12.30 De kerkdienst vindt plaats in ‘De Bron’ van Het Huis Nebo en begint om 11.30 uur. Lees verder

Klassieke muziek afdeling Beek

maandag 21 augustus 2017

11.00 - 12.15 Elke maandagochtend is het tijd voor klassieke muziek op de afdeling Beek. Lees verder

Gesprekskringen

dinsdag 22 augustus 2017

10.00 - 11.00 De gesprekskringen zijn op dinsdagochtend in het stiltecentrum. Er is een kring voor bewoners van De Beek, Het Bosch, Het Hout en Het Dael. Lees verder

Crea-ochtend en open atelier

dinsdag 22 augustus 2017

10.30 - 12.00 Elke dinsdagochtend is er in de Bron een crea-ochtend en open atelier. Lees verder

Bewegen voor cliënten met dementie

woensdag 23 augustus 2017

10.45 - 12.00 Op woensdagochtend is het wekelijkse gymnastiek-uur gepland in de Bron. Lees verder

Sportief spel voor cliënten met dementie

woensdag 23 augustus 2017

14.45 - 15.30 Elke woensdagmiddag in de Bron staat bewegen op het programma voor cliënten met dementie die in een rolstoel zitten of moeilijk bewegend zijn. Lees verder

Muziekbron

donderdag 24 augustus 2017

14.45 - 16.00 Elke donderdagochtend wordt er klassieke muziek geluisterd en besproken in de Bron. Lees verder

Bewegen op muziek - Swing In

donderdag 24 augustus 2017

Gehele dag Elke donderdag bewegen en dansen de bewoners op muziek in de Bron tijdens de Swing In. Lees verder

Muziek Bron

donderdag 24 augustus 2017

14.30 - 16.00 Elke donderdagmiddag staat de Bron/Het Plein in het teken van klassieke muziek. Lees verder

S(w)ing-in

vrijdag 25 augustus 2017

11.00 - 12.00 Elke vrijdagochtend op het Hout wordt er gezongen en gedanst rond de piano in de gang. Lees verder

Zingen op het Plein

vrijdag 25 augustus 2017

10.45 - 12.00 Elke vrijdagochtend wordt er gezongen op het Plein. Lees verder

Borrelmiddag op Het Dael en Het Hout

vrijdag 25 augustus 2017

15.00 - 17.00 Aan het eind van de week is er borrelmiddag op Het Dael en Het Hout. Lees verder

Bioscoopavond

vrijdag 25 augustus 2017

18.30 - 21.00 Op Het Dael is wekelijks een bioscoopavond. Lees verder