uploads/titelfoto/diensten_in_huis_0073_fvdb_20140703.jpg

Diensten in huis

In Het Huis Nebo bieden ervaren specialisten lichamelijke (somatische) en geestelijke (psychische) diensten op medisch gebied.

Voor de dagelijkse begeleiding en verzorging staat een multidisciplinair zorgteam paraat, dat specialistische ondersteuning zoekt indien nodig. Voor de bewoner en naasten is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er) een belangrijk aanspreekpunt.

Het zorgleefplan als anker voor welzijn

Als u cliënt wordt of bent van Het Huis Nebo leggen we de zorg en behandeling(en) die we geven vast in een individueel zorgleefplan. Bij dat plan wordt u als cliënt betrokken en dat geldt ook voor uw naasten. Zo kunnen wij optimaal zorg aan u verlenen. Respect en welzijn staan daarbij centraal.