Ergotherapeut

In Het Huis Nebo werken twee ergotherapeuten. Zij zijn er voor alle cliënten die als gevolg van hun ziekte, beperking of handicap bij de gewone dagelijkse handelingen problemen ervaren.

Dit kan de ergotherapeut voor u betekenen:

  • Ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven doen.
  • Adviseren over en oefenen met uw activiteiten in het dagelijks leven. Denk aan wassen, aankleden, eten, drinken, huishoudelijke activiteiten en het uitvoeren van hobby's.
  • Samen met u kijken of teruggaan naar huis verantwoord is. De ergotherapeut kan daarvoor samen met u uw woning bezoeken.
  • In kaart brengen welke aanpassingen of voorzieningen er nodig zijn zodat u veilig in en om uw woning kunt functioneren.
  • Ondersteuning bieden bij het organiseren en/of aanvragen van aanpassingen of voorzieningen.

Contact

U kunt de ergotherapeuten Marlies Dierikx en Maren Brandt bereiken op 070 312 37 37 of zend een e-mail naar nebo@bronovo.nl.

Voor een afspraak met een van onze ergotherapeuten is een verwijzing van de arts en/of specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.