Logopedist

Veel cliënten in Het Huis Nebo hebben moeite met spreken, schrijven, kauwen en/of slikken. Onze logopediste adviseert en ondersteunt deze cliënten om te zorgen dat zij kunnen blijven communiceren en verbetering ervaren bij klachten.

Dit kan de logopediste voor u betekenen:

  • Therapie en advies geven als u problemen ondervindt bij het communiceren.
  • Ondersteunende communicatiemiddelen aanreiken (gebaren, pictogrammen of speciale
  • computerprogramma's) als spreken of schrijven niet meer gaat.
  • Ondersteuning bieden en therapie geven bij problemen met slikken en kauwen.

Contact

De logopediste komt op aanvraag door een arts naar de bewoner in Het Huis Nebo.

Logopedie Centrum José Nijboer
Hoofdvestiging: Nieuwe Molstraat 9, 2512 BH Den Haag.
Nevenvestiging: Westeinde 103-107, 2512 GW Den Haag.
Nevenvestiging: Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden
T 06 830 21 114
logopediecentrumjosenijboer@gmail.com
I www.logopediecentrumjosenijboer.nl