Logopedist

Veel cliënten in Het Huis Nebo hebben moeite met spreken, schrijven, kauwen en/of slikken. Onze logopediste adviseert en ondersteunt deze cliënten om te zorgen dat zij kunnen blijven communiceren en verbetering ervaren bij klachten.

Dit kan de logopediste voor u betekenen:

  • Therapie en advies geven als u problemen ondervindt bij het communiceren.
  • Ondersteunende communicatiemiddelen aanreiken (gebaren, pictogrammen of speciale
  • computerprogramma's) als spreken of schrijven niet meer gaat.
  • Ondersteuning bieden en therapie geven bij problemen met slikken en kauwen.

Contact

Voor meer informatie over Logopedie belt u 070 312 37 37 of zend een e-mail naar nebo@bronovo.nl.

Voor een afspraak met de logopediste is een verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.