Praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige is een verpleegkundige die de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist ondersteunt. De praktijkverpleegkundige voert medisch gedelegeerde taken uit en biedt inhoudelijke ondersteuning.

Contact

Mw. S. Sewtahal.

De praktijkverpleegkundige is bereikbaar via de receptie.