Tandarts voor tand- mondzorg

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven, juist voor onze cliënten.

In Het Huis Nebo geven we veel aandacht aan mondzorg en mondverzorging. Een goede afstemming met en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is daarbij van belang. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, de EVV-ers, de logopedist, de diëtist, de verzorgenden en uiteraard de tandarts zelf.

Mondverzorging is een belangrijk aandachtsveld

Daarom leiden we zogeheten 'aandachtsvelders' op voor het signaleren van problemen in- en om de mondholte bij onze cliënten. Deze aandachtsvelder is het aanspreekpunt voor verzorgenden. Ook begeleiden zij hen bij de dagelijkse mondverzorging van de cliënten indien hulp gewenst is.

De tandarts mw. Annette Donay-Nabbe is iedere woensdag aanwezig in Het Huis Nebo.

U kunt de tandarts bereiken via de assistente, mevrouw Elni Atmo: