Screening

Het is een kil woord, maar het staat voor zorgvuldigheid. Bij kwetsbare ouderen is het zaak gedegen onderzoek te doen naar lichamelijke en mentale problematiek om zo de beste zorg te kunnen verlenen. Het Huis Nebo heeft 15 GRZ en ELV bedden op de afdeling Het Bosch speciaal ingericht voor screening.

Screeningsafdeling op Het Bosch in Het Huis Nebo

Speciaal voor screening zijn op de afdeling Het Bosch 15 bedden ingericht. Tijdens de opname op de screeningsafdeling wordt onderzoek en observatie gestart door een multidisciplinair team. Zo kan worden vastgesteld of thuis wonen met zorg mogelijk is of dat wonen in Het Huis Nebo het beste advies is. Dit hangt ervan af of de lichamelijke en mentale conditie tijdelijk is verstoord door bijvoorbeeld een operatie of dat er sprake is van een verslechtering met een permanent karakter.

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de screeningsafdeling.