Zorgleefplan voor iedere cliënt

Iedere cliënt heeft recht op verantwoorde zorg en behandeling, afgestemd op zijn of haar individuele wensen en mogelijkheden. Dit leggen we vast in een een individueel zorgleefplan. Alle zorg en behandeling die nodig is staan beschreven in dit zorgplan. Ook welke hulpverleners de zorg of behandeling geven, wordt vermeld.

Wat is een zorgleefplan?

Een zorgleefplan is een cliëntdossier met daarin alle afspraken met de cliënt over diens wooncomfort, participatie en mentaal en lichamelijk welbevinden. Die afspraken worden geformuleerd in termen van doelen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen, mogelijkheden, behoeften, persoonlijke interesses en het sociale leven van de cliënt.

In samenhang met de vastgestelde doelen worden spreken we met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) af welke acties door welke disciplines, op welke momenten of met welke regelmaat worden uitgevoerd. Alle disciplines die bij de begeleiding, zorg en behandeling van de cliënt betrokken zijn, rapporteren op eenduidige wijze over de voortgang van de gestelde doelen in het zorgleefplan.

Indien familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken, wordt dit eveneens in het zorgleefplan vastgelegd.

Het zorgleefplan wordt minimaal twee keer per jaar in samenspraak met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd in het zorgleefplan.

Welzijn staat centraal in elk zorgleefplan

Iedere cliënt verdient zorg met aandacht voor haar of zijn welzijn. Dat gaat verder dan aandacht geven als die gevraagd wordt, dat betekent ook dat wij onze bewoners stimuleren in hun interesses. Het gaat erom dat onze cliënten zich prettig voelen en Het Huis Nebo ervaren als een 'thuis'. Elke dag moet waarde hebben voor onze cliënten.