uploads/titelfoto/client_worden_587_fvdb_20131111.jpg

Cliënt worden

Als u of uw naaste niet meer zelfstandig kunt wonen, dan bent u bij Het Huis Nebo aan het juiste adres. Wij bieden een woon- en zorgomgeving waar welzijn centraal staat.

Heeft u vragen over Het Huis Nebo? Of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact op met:

Opname Transfer Bureau
Stichting HMC
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag

Het Opname Transfer Bureau is bereikbaar:

  • Telefonisch op 070 312 43 53 (op werkdagen van 8.00 -16.00 uur)
  • E-mail naar transfer@bronovo.nl

Onze medewerkers helpen u graag bij het beantwoorden van al uw vragen.

WLZ-indicatie

Om in Het Huis Nebo te komen wonen heeft u een Wlz-indicatie nodig. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of en welke zorg u nodig heeft en geeft hiervoor een Wlz-indicatie af. Wanneer zelfstandig wonen voor u of uw naaste niet meer mogelijk is, wordt deze indicatie gegeven in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Hierin staat omschreven welke zorg en ondersteuning nodig is en vergoed krijgt.

Meer informatie hierover en de aanvraagformulieren kunt u vinden op www.ciz.nl.

Wlz en eigen bijdrage

De kosten voor zorg en wonen worden - indien u of uw naaste hiervoor een indicatie heeft - betaald uit de Wlz. Wel wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op www.cak-bz.nl

Sommige voorzieningen en activiteiten, zoals de kapper en pedicure, het wassen en herstellen van kleding en uitstapjes, worden niet vergoed uit de WLZ en komen voor uw eigen rekening. Zie hiervoor Tarieven services.

Meer informatie over zorg in een WLZ-instelling

Meer informatie over uw rechten leest u in de brochure 'Uw zorg in een WLZ-instelling'. Via www.zorginstituutnederland.nl van de Rijksoverheid kunt u folders over deze onderwerpen aanvragen of downloaden.

Ga naar de brochure 'Uw zorg in een Wlz-instelling'