Geestelijke verzorging

De geestelijke verzorging in Het Huis Nebo heeft alles te maken met ons thema 'Vandaag heeft waarde'. In Het Huis Nebo zetten al onze medewerkers zich elke dag in om bij te dragen aan zingeving voor onze cliënten. Dat is een intensieve taak en opdracht, want onze cliënten ervaren klachten en de gevolgen van ouderdom en achteruitgang. Zij worstelen dan ook met de grote levensvragen en het is juist vanuit onze visie op geestelijke verzorging dat wij denken ook dan steun te kunnen bieden.

De diensten en contactmomenten zijn ingericht volgens dit overzicht:

Zondag   11.30 uur: kerkdienst in De Bron
Maandag Barbara Zwaan  
Dinsdag  

Maandelijks: 

10.30 uur: gesprekskring De Beek en Het Bosch en
10.30 uur: gesprekskring Het Hout en Het Dael

Woensdag Barbara Zwaan  
Donderdag Barbara Zwaan   
Vrijdag    
Zaterdag    

Aanwezigheid

De geestelijk verzorger van Het Huis Nebo is Barbara Zwaan. Op maandag, woensdag en donderdag is zij in Het Huis Nebo aanwezig. 

Gesprekskringen en vieringen

Gesprekskringen vinden in principe plaats op dinsdagochtend in het stiltecentrum. Elke maand is er gesprekskring voor bewoners van De Beek en Het Bosch, geleid door Barbara Zwaan. Daarnaast is er maandelijks een kring voor bewoners van Het Hout en Het Dael onder leiding van Barbara Zwaan.

Elke zondag is er om 11.30 uur een kerkdienst in De Bron. De geestelijk verzorger van Het Huis Nebo of een van haar collega's gaat daarin voor. Soms is er een gastvoorganger. Alle bewoners en hun naasten zijn van harte welkom in de vieringen. Er zijn vrijwilligers die bewoners halen en brengen.

Bereikbaarheid

Kunt u de geestelijk verzorger niet bereiken, vraag dit dan na bij de receptie. De receptioniste kan altijd een geestelijk verzorger bellen, in HMC Bronovo of mobiel. Buiten kantooruren kan de geestelijke verzorging in dringende gevallen opgeroepen worden via de telefooncentrale in HMC Bronovo.