Geestelijke Verzorging

Omdat een mens meer is dan zijn lichaam, is er in het Huis Nebo ook een Dienst Geestelijke Verzorging.

Wat doet Geestelijke Verzorging?

Opgenomen worden in het verpleeghuis betekent dat je geconfronteerd wordt met zaken, waar je in de regel niet bij stil staat. Gedachten en vragen kunnen opkomen, die de kern van het leven raken. Vragen waar niet zomaar een antwoord op is. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Waarom ben ik ziek geworden?’, ‘Wat heeft mijn leven nog voor zin?’, ‘Waarom moet ik zo lijden?’, ‘Bestaat er een hiernamaals?’ De geestelijk verzorger is vertrouwd met dergelijke vragen naar zin en zingeving en geschoold in het omgaan hiermee. Ze kan met u stilstaan bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Ze heeft aandacht voor wat er in u omgaat en wil samen met u zoeken naar wat u in deze situatie houvast en kracht kan bieden. Daarbij kan uw persoonlijke levensovertuiging of geloof ter sprake komen.

Voor wie is Geestelijke Verzorging bedoeld?

Geestelijke Verzorging is beschikbaar voor alle bewoners en hun naasten, ongeacht hun levensovertuiging.

Hoe werkt Geestelijke Verzorging?

De geestelijk verzorger van Nebo is Barbara Zwaan. Het is de gewoonte dat zij met u kennismaakt als u in Nebo komt wonen. U kunt ook bij uw opnamegesprek of op een later gewenst tijdstip aangeven dat u contact met de geestelijk verzorger op prijs stelt. Rechtstreeks telefonisch contact opnemen of mailen is uiteraard eveneens mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een vertegenwoordiger van uw eigen levensovertuiging, dan kan de geestelijk verzorger daarin bemiddelen.

Gezamenlijke kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 11.30 uur een gezamenlijke (oecumenische) kerkdienst. U bent daar van harte welkom, samen met uw familie en andere belangstellenden. Een kwartier voor aanvang van de dienst worden er samen bekende liederen gezongen. Op zondagmorgen zijn er vrijwilligers die u met uw rolstoel of eventueel bed voor de dienst komen ophalen en later weer terug naar de afdeling brengen. De kerkdienst vindt plaats in de multifunctionele ruimte ‘De Bron’ op de begane grond.

Ontmoetingsgroep in het stiltecentrum

Twee keer in de maand vindt er onder leiding van de geestelijk verzorger een ontmoeting plaats, de ene keer voor bewoners van Het Bosch en De Beek, de andere keer voor bewoners van Het Dael en Het Hout. Meestal staat een thema centraal, dat bij bewoners leeft. We praten met elkaar, maar luisteren ook naar muziek en kijken naar kunst. Een vrijwilliger komt u, als u wilt, ophalen van de afdeling en brengt u naderhand weer terug. De bijeenkomsten vinden plaats van 10.30 tot 11.30 uur in het stiltecentrum op de benedenverdieping. Vanaf 10.15 uur wordt er koffie gedronken.

Stiltecentrum

Op de begane grond, voorbij ‘Het Plein’, bevindt zich het stiltecentrum. Een plek waar het stil is en u in alle rust kunt zitten. Ook kan de geestelijk verzorger met u in deze ruimte een gesprek hebben. Het stiltecentrum is alle dagen toegankelijk.

Contact

Mevrouw Barbara Zwaan
Geestelijke Verzorging Nebo
Aanwezig: maandag (even weken), dinsdag, donderdag
Telefoon: 070 312 37 38
Email: b.zwaan@haaglandenmc.nl

Bij afwezigheid van de geestelijk verzorger kunt u zich tot de receptie van Het Huis Nebo wenden. Buiten kantooruren is in dringende gevallen een geestelijk verzorger oproepbaar via de telefooncentrale van HMC.