Ontvangst

Onze clienten worden met aandacht ontvangen. We hebben begrip voor wie moeite heeft met de verandering, of deze nu voor tijdelijk of permanent is. In overleg met naasten worden de afspraken over de inhuizing doorgenomen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

U komt wonen in Het Huis Nebo 

Als u besluit in Het Huis Nebo te komen wonen zijn er veel zaken met u en uw naasten door te nemen. Daar nemen wij echt de tijd voor. Het gaat hierbij om de zaken die voor u echt van belang zijn: wat is uw dagindeling, welke faciliteiten bieden we, welke activiteiten zijn er, etc. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen binnen de mogelijkheden die wij hebben.