Zorgteams en EVV'ers

Onze zorgteams zetten zich met passie en barmhartigheid in voor de intensieve taak die zij hebben. Het welzijn van onze cliënten staat altijd centraal.

Multidisciplinair team voor optimale zorg

Het zorgteam bestaat uit medewerkers van verschillende, in verpleeghuisbehandeling geschoolde, beroepsgroepen. Deze werken nauw samen met de behandelaars van de diverse disciplines. Op iedere afdeling werkt een zorgteam dat bestaat uit:

  • Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV)
  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • Helpenden zorg en welzijn
  • Huiskamermedewerkers
  • Welzijnsmedewerker Muziek 
  • Algemene welzijnsmedewerkers
  • Leerling verpleegkundige
  • Leerling verzorgenden
  • Stagiaires

Er is een Afdelingshoofd Langdurige Zorg verantwoordelijk, zij stuurt de zorgteams aan.

Uw aanspreekpunt is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er)

Iedere bewoner heeft een 'eigen' EVV’er. Deze medewerker is het aanspreekpunt en het verlengstuk voor de bewoner en naasten. De EVV’er speelt een centrale rol in de contacten met de familie.

De EVV’ers zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de afdeling.