Easy Listening: Laat muziek wonderen verrichten

20 oktober 2017

Niemand wil eenzaam en geïsoleerd in een verpleeghuis wonen. Voor de naasten is het al moeilijk genoeg om iemand die je liefhebt aan Alzheimer of een andere vorm van dementie kwijt te raken. Het werken met mp3-spelers met voorkeursmuziek helpt mensen met uiteenlopende cognitieve en fysieke beperkingen nieuwe zingeving te vinden en hen weer verbinding te laten maken met hun omgeving door hun persoonlijke favoriete muziek te luisteren.

Het project Easy Listening is in Het Huis Nebo, onderdeel van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) geïntroduceerd door Fieke Nikken, welzijnsmedewerker muziek. Fieke: ‘Als eerste werden sponsors gevonden, het Nationaal Ouderenfonds en Fonds 1818. Deze fondsen maakten het mogelijk om de mp3-spelers aan te schaffen. Vervolgens moesten de muziekwensen van de bewoners in kaart worden gebracht en op de spelers worden gezet. Om dit allemaal gedaan te krijgen voor de bewoners van Het Huis Nebo is de hulp ingeschakeld van de leerlingen van het Zandvliet College. De mentor van dit college was direct enthousiast.

Vanaf afgelopen januari is Fieke met hulp van collega’s en de leerlingen van het Zandvliet College hard aan de slag gegaan. Elke bewoner heeft een muziekintake gehad. Tijdens de intake is met de bewoners en met familie gekeken naar de favoriete muziek en zijn achtergrondvragen gesteld om zodoende echt persoonlijke afspeellijsten te kunnen samenstellen. Elke afspeellijst bestaat uit minimaal 40 nummers zodat er voldoende variatie is.

Fieke geeft aan: ‘Tijdens de interviews kwamen mooie verhalen naar voren, maar ook heel verschillende muziekkeuzes. Onze bewoners houden van klassiek tot aan de Rolling Stones.’

Emotie en herinneringen

Muziek heeft een bijzonder positieve uitwerking op mensen met dementie. ‘De bewoners kunnen volledig opgaan in de muziek’, aldus Fieke. Het luisteren en meezingen met liedjes van vroeger doet mensen met dementie zichtbaar goed. Het roept emoties en herinneringen op. Ook mensen in een vergevorderd stadium van dementie kunnen helemaal opleven door muziek en herinneren zich vaak nog allerlei teksten en melodieën. Muziek blijkt een van de laatste herinneringen te zijn die uit het brein vertrekt. In Het Huis Nebo hebben we gemerkt dat bewoners met dementie genieten van muziek. De stemming van bewoners wordt door muziek positief beïnvloed. Muziek is daarmee ook een manier van contact maken en is de taal die iedereen ‘spreekt’.

Resultaten die we nastreven

Fieke praat heel enthousiast over het project en geeft aan dat ze hoopt dat het project er aan bijdraagt dat de bewoners van Het Huis Nebo gelukkiger en socialer zijn. ‘In de praktijk zien we nu al dat de relaties tussen personeel, onze bewoners en familieleden van bewoners zich verdiepen. Medewerkers zijn sinds het project minder tijd kwijt aan het begeleiden van moeilijk te hanteren gedrag van bewoners. We gaan dus vol enthousiasme door met het project, maar kunnen daarbij wel hulp gebruiken van buitenaf. We zijn nog in overleg met het Zandvliet College maar ook vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken!’

Het Huis Nebo maakt deel uit van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en biedt diensten aan op het gebied van verpleging, begeleiding en revalidatiezorg.