Diensten voor de wijk

Het Huis Nebo biedt ook de wijkbewoners van Benoordenhout diverse behandeldiensten.

Fysiotherapie

  • Polikliniek
    Ook voor cliënten uit de wijk is het mogelijk om gebruik te maken van de fysiotherapie van Het Huis Nebo. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.
  • Fitnessgroepen
    Op dinsdag- of vrijdagochtend kan - met op senioren gerichte fysiotherapeutische begeleiding - een fitnessprogramma worden gevolgd. De grootte van de groepen is beperkt tot 4 à 5 personen voor optimale persoonlijke begeleiding. De kosten bedragen €35,- per maand.

Ergotherapie

In ons verpleeghuis werken twee ergotherapeuten. Zij zijn er voor wijkbewoners die als gevolg van hun ziekte, beperking of handicap bij gewone dagelijkse handelingen problemen ervaren.

Meer over ergotherapie.

Diëtetiek

Goede voeding en een uitgebalanceerd dieet zijn belangrijk voor ouderen. De twee diëtistes in Het Huis Nebo zijn dan ook zeer deskundig op het gebied van voeding en diëten voor senioren. Als wijkbewoner kunt u bij hen terecht met al uw vragen op dit gebied.

Meer over diëtetiek.