Cliëntenraad

De cliëntenraad In Het Huis Nebo behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en hun familieleden. De cliëntenraad probeert te bevorderen dat cliënten, familie en medewerkers van Het Huis Nebo zich verantwoordelijk voelen voor de cliënten en hun leefomgeving. De cliëntenraad komt maandelijks bijeen en overlegt regelmatig met de directie van Het Huis Nebo over alle besluiten die cliënten - bewoners en revalidanten - aangaan.

De vertegenwoordiging van het gezamenlijk belang houdt ook in dat cliëntenraad géén klachtenbureau is voor individuele problemen. Daarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon

Cliëntenraad

  • De heer P.M.M. Bakens (secretaris)
  • De heer C.J. van der Spiegel (voorzitter)
  • De heer J.F.C. Blankvoort ( 2e voorzitter en penningmeester)
  • Mevrouw L.J. Doude van Troostwijk
  • De heer M. Hassfeld

Ondersteuning

  • Mevrouw J.C. Huisman-Mak (ambtelijk secretaris)

Adviesaanvragen en samenstelling cliëntenraad het Huis Nebo

Contact met de cliëntenraad

Contact met de cliëntenraad loopt via de ambtelijk secretaris (geen lid): mevrouw Anke Huisman-Mak. Zij is uitsluitend op maandagen in Het Huis Nebo aanwezig. U kunt haar als volgt bereiken: