Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig functionerend orgaan met eigen bevoegdheden binnen Verpleeghuis Nebo. De leden zijn gekozen en vertegenwoordigen de werknemers van het Huis Nebo naar de bestuurder. De OR pleegt overleg met deze bestuurder op voet van gelijkheid.

Taken van de ondernemingsraad

De algemene taak van de OR is om namens de werknemers overleg te voeren met de locatiedirecteur van het Huis Nebo over het beleid in het algemeen en de werknemersbelangen in het bijzonder.

Tenminste 6x per jaar vindt de Overlegvergadering plaats. Hiervan worden de agenda’s en korte verslagen in het verpleeghuis verspreid. De OR komt elke 2 weken samen om ingekomen stukken te bespreken en zich voor te bereiden op de Overlegvergadering. In veel gevallen werkt de OR van het Huis Nebo nauw samen met de OR van Bronovo.

Adviesaanvragen en samenstelling ondernemingsraad het Huis Nebo

De bevoegdheden van de ondernemingsraad

De bevoegdheden (rechten en plichten) worden ontleend aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de CAO voor Verpleeghuizen, de Arbeidsomstandigheden (Arbo) wet en het OR reglement.

Adviesaanvragen en samenstelling ondernemningsraad het Huis Nebo

Contact met de ondernemingsraad

Het secretariaat van de ondernemingsraad is op dinsdagmiddag te bereiken op 070 312 37 27 of zend een e-mail naar ORnebo@Bronovo.nl.