Kwaliteit en veiligheid

Al onze medewerkers dragen intensief bij aan het waarborgen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Het welzijn van onze cliënten staat centraal in ons denken en doen.

Sinds eind december 2006 is Het Huis Nebo - als eerste verpleeghuis in Nederland - NIAZ-geaccrediteerd. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie voor Ziekenhuizen (NIAZ) heeft deze accreditatie toegewezen. De tweede aan de Stichting HMC toegekende NIAZ-accreditatie geldt tot 2017.

Wat houdt NIAZ-accreditatie in?niaz keurmerk 1

Het NIAZ heeft tot doel het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de organisatie van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarvoor is de instellingsbrede NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstelling de leidraad. Deze norm beschrijft aan welke organisatorische voorwaarden een zorginstelling moet voldoen om kwaliteitszorg te borgen. Met andere woorden: wat moet er allemaal geregeld zijn om te zorgen dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet van personen of toeval afhankelijk is?