Cliëntervaring Geriatrische Revalidatie Zorg

Bij alle cliënten die in het Huis Nebo Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) hebben ontvangen, wordt vier weken na ontslag een telefonisch nazorg gesprek gehouden. Een onderdeel van dit gesprek is het meten van cliëntervaring. De uitkomsten van deze meting kunt u via onderstaande bestanden downloaden:

Kwaliteitsverslag

Personeelssamenstelling

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ) bezoekt op regelmatige basis de zorgaanbieders. Een afgelegd bezoek wordt vastgelegd in een rapportage door de IGZ.