Stichting HMC

Bronovo bestaat sinds 1865. In 1972 fuseerden het toenmalige Nebo Ziekenhuis en de Diaconesseninrichting Bronovo tot de Stichting Bronovo-Nebo. Nu bestaat de stichting uit meerdere onderdelen en is er sprake van een nauwe samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg. Deze onderdelen hebben een overzichtelijke schaal waardoor medewerkers elkaar en de patiënt c.q. bewoner vaak goed kennen. Hierdoor kunnen we werken met ‘een menselijke maat’.

Met ingang van 15 augustus 2014 zijn Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden (MCH) bestuurlijk gefuseerd. Op 1 januari 2015 zijn het MCH en Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd en sinds 26 september is de naam gewijzigd in HMC (Haaglanden Medisch Centrum).

Bronovo

Bronovo is een middelgroot, algemeen ziekenhuis voor inwoners van Den Haag, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar en omgeving. Het ziekenhuis biedt medisch-specialistische zorg onder verantwoordelijkheid van een breed team van medisch specialisten. De schaal van het ziekenhuis maakt het tot een overzichtelijke organisatie waar medewerkers elkaar en de patiënt vaak goed kennen. Bij de zorgverlening streven we naar zorg op maat en naar afstemming van de zorg op die van andere zorgaanbieders, zoals de thuiszorg, huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen. De multidisciplinaire teams werken dan ook onder het motto ‘Hoffelijke zorg’.

Het Huis Nebo

Het Huis Nebo is een verpleeghuis voor somatische en psychogeriatrische bewoners. Het Huis Nebo biedt plaats aan 120 cliënten. De helft van de plaatsen is bestemd voor bewoners met lichamelijke (somatische) gezondheidsproblemen; de andere helft is voor bewoners met psychogeriatrische gezondheidsproblemen. Bij somatische cliënten staat de behandeling en verzorging van lichamelijke problemen op de voorgrond. Bij psychogeriatrische cliënten staan begeleiding en verzorging centraal. Het Huis Nebo verhuisde in 2003 naar een nieuw gebouw, ruim, licht en kleurrijk, dat voldoet aan alle eisen die vandaag de dag worden gesteld aan verpleeghuiszorg.