Stichting Vrienden van het huis Nebo

De Stichting Vrienden van Het Huis Nebo zet zich in om extra activiteiten en projecten te financieren voor de bewoners van Nebo. Dit betreft activiteiten en projecten die niet tot de normale exploitatie van het verpleeghuis behoren en die niet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald kunnen worden.

De stichting draagt onder meer bij aan:

  • Uitstapjes, toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen
  • De aanschaf van extra voorzieningen, zoals recentelijk het nieuwe buitenterras en een elektrische duofiets.

Is uw interesse gewekt? Word Vriend!

Iedereen kan vriend worden van Nebo en meehelpen om de wensen van de bewoners te vervullen. Dit kan door periodieke schenkingen, maar ook door eenmalige giften, donaties en legaten.

Het rekeningnummer van de stichting is NL81RABO 01 0534 2149.