ANBI-status

De Stichting Vrienden van het Huis Nebo heeft een ANBI-status. Dit houdt in, dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Het Huis Nebo
RSIN/fiscaal nummer: 003054500
KvK nummer: 40409320
Floris Arntzeniusplein 65, 2597 SP Den Haag
070 312 37 37
nebo@bronovo.nl 

Doelstelling

Werkzaam zijn tot ondersteuning - in de ruimste zin van het woord - van Het Huis Nebo te Den Haag, dat onderdeel uitmaakt van de Stichting HMC, en allen die in Nebo werkzaam zijn de gelegenheid bieden zich te bezinnen omtrent ontwikkelingen in, en oplossingen te zoeken voor vraagstukken op het gebied van gezondheid.’

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Huis Nebo (pdf, 59 KB)

Bestuur Stichting Vrienden van het Huis Nebo

Ir. R.T. Overakker, voorzitter
Mr. J.W. Rempt, penningmeester
Mw. drs J.G. van der Does, secretaris
Mw. A.M. Hakkaart-Gijsen, algemeen bestuurslid
Vacature

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Activiteiten

Zie: Beleidsplan Stichting Vrienden van het Huis Nebo (pdf, 59 KB)

Financiële rapportage

Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Het Huis Nebo  (pdf, 861 KB)
Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Het Huis Nebo  (pdf, 200 KB)
Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Het Huis Nebo  (pdf, 567 KB)
Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo (pdf, 69 KB)
Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo (pdf, 213 KB)