Klacht, compliment of suggestie

Stichting HMC probeert de kwaliteit van de zorg op een steeds hoger peil te brengen. Daarom staan we open voor uw suggesties en lossen we uw probleem graag zo goed en zo snel mogelijk op. 

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de zorg of een zorgverlener, of dat u een situatie in ons verpleeghuis graag veranderd ziet. In de folder Laat het ons weten vindt u de mogelijkheden die u heeft om een probleem, klacht of suggestie te melden.

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u hieronder. De klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

De klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is:

  • Wegnemen van ongenoegen
  • Herstellen van de vertrouwensrelatie
  • Voorkomen van vergelijkbare klachten in de toekomst
  • Bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Als u een klacht heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt zich wenden tot de betrokken medewerker en/of de leidinggevende, de cliëntenvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van Stichting HMC. Eventueel kunt u ook bij een instantie buiten Stichting HMC met een klacht terecht.

Wie kunnen een klacht indienen?

De bewoner, zijn of haar familieleden of andere betrokkenen die als vertegenwoordiger van de bewoner kunnen worden beschouwd, kunnen een klacht indienen.

Bespreken van een klacht met een medewerker of leidinggevende

In principe kan een klacht het beste worden opgelost op de plaats waar die ontstaan is. Vaak kan een gesprek met degene op wie de klacht of het probleem betrekking heeft, al voor een oplossing zorgen. U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan de leidinggevende van de betreffende medewerker. De cliëntenvertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris kan u hierbij desgewenst ondersteuning bieden.

De klachtencommissie

U heeft altijd de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie HMC. Dit kunt u ook doen wanneer u niet tevreden bent na bemiddeling door de cliëntenvertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris. De klachtencommissie werkt onafhankelijk. De commissie doet schriftelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Het reglement Klachtencommissie cliënten Stichting HMC is een onderdeel van het algemene klachtenbeleid. Overige informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis vindt u in de folder De klachtenregeling in Het Huis Nebo (PDF, 106 Kb).

Klachtencommissie HMC

Antwoordnummer 96006
2509 VG Den Haag

Tel: 070 312 42 29
Fax: 070 324 83 33