Arbeidsvoorwaarden

De zorg kent een goed en marktconform pakket aan arbeidsvoorwaarden. Enkele onderdelen uit de cao worden onderstaand kort toegelicht. Een gedetailleerde beschrijving van deze arbeidsvoorwaarden is opgenomen in de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Voor alle medewerkers van Het Huis Nebo is de collectieve cao VVT van toepassing. Deze cao biedt onder andere:

  • Een 36-urige werkweek
  • Een marktconform salaris
  • 8% vakantietoeslag
  • Een structurele eindejaarsuitkering (4,5%).

Contract

In eerste instantie wordt er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Een leer-/arbeidsovereenkomst in het kader van een opleiding wordt afgesloten voor de duur van de opleiding. In eerste instantie wordt er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Een leer-/arbeidsovereenkomst in het kader van een opleiding wordt afgesloten voor de duur van de opleiding.

Salaris

Iedere functie heeft een functieprofiel. Dit functieprofiel is middels het landelijke FWG 3.0 systeem gewaardeerd wat betekent dat hieraan een salarisschaal is verbonden. De salarisschalen zijn opgenomen in de cao. Nieuwe medewerkers worden op basis van werkervaring ingepast in de salarisschaal die bij de betreffende functie hoort. 

Arbeidsduur en vakantie

Een volledige werkweek bedraagt conform cao 36 uur. Parttime werken is in veel functies ook mogelijk. In de vacaturetekst is de omvang van het dienstverband vermeld.

Op basis van een 36-urige werkweek hebben medewerkers van verpleeghuis Nebo (conform cao VVT) recht op 144 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren. Bij een dienstverband kleiner dan 36 uur en/of wanneer er geen volledig kalenderjaar wordt gewerkt, geldt het aantal vakantie-uren naar rato.

Pensioenfonds

De zorg voor je pensioenvoorziening is collectief ondergebracht bij het PGGM. Dit fonds biedt een uitstekend pakket. Voor meer informatie kijk op de website: www.pggm.nl.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Stichting HMC biedt een aantal gunstige aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen medewerkers profiteren van een collectieve ziektekostenverzekering bij het Agis, Azivo of IZZ, forse premiekortingen bij Centraal Beheer Achmea op verschillende verzekeringen of één van onze regelingen van het Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden. Het meerkeuzesysteem maakt het mogelijk om een deel van het arbeidsvoorwaardenpakken naar eigen wens samen te stellen. Door middel van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kunnen fiscale voordelen behaald worden. Mogelijkheden zijn o.a. deelname aan het fietsenplan, het opbouwen van extra pensioen of het gebruik maken van een aanvullende studiekostenregeling.

Nieuwe medewerkers die voor het werk moeten verhuizen naar de regio Den Haag hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een verhuiskostenregeling.

Flexibele werktijden

Wij werken met een jaarurensystematiek. Dit houdt in dat er op basis van de contracturen een berekening gemaakt wordt van het aantal te werken uren op jaarbasis. Deze uren moeten binnen dat jaar gewerkt worden, waarbij flexibiliteit mogelijk is om afspraken te maken over de momenten waarop deze uren gewerkt worden. Het jaarurensysteem maakt het bijvoorbeeld mogelijk om, met instemming van de leidinggevende, in bepaalde periodes van het jaar meer uren te werken en in andere periodes minder.

Telewerken

In sommige werksituaties is telewerken een optie. Telewerken houdt in dat je op afstand (vanaf een thuiswerkplek) kunt inloggen op het netwerk van Stichting HMC. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om één dag in de week thuis te werken. Daarbij gaat het ons om de juiste balans tussen op afstand en op de werkplek werken, binnen de mogelijkheden van de functie.