Verpleegkundige - MBO niveau 4

Het beroep

Als verpleegkundige werk je op verschillende afdelingen van het verpleeghuis. Je taken variëren van het verlenen van basiszorg tot het toedienen van medicijnen of andere verpleegtechnische vaardigheden. Daarnaast geef je de zorgvrager informatie over de behandeling. Je bent onderdeel van een professioneel team, zorgvragers en collega’s vertrouwen op jouw deskundigheid.

De opleiding

De MBO opleiding tot verpleegkundige is een opleiding op niveau 4 en is op twee manieren te volgen: volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).

  1. Bij de BBL werk en leer je tegelijk. Vaardigheden die je in de theorie leert kun je snel in praktijk brengen. Je bent in dienst van het verpleeghuis. Gemiddeld werk je 32 uur per week. In je 1e opleidingsjaar ga je twee dagen per week naar school. Hiernaast werk je drie dagen op een verpleegafdeling. In de daarop volgende opleidingsjaren ga je één dag per week naar school. De theorie van de opleiding vindt plaats bij het ROC Mondriaan (locatie Leiden of locatie Den Haag). De opleidingskosten en studieboeken worden vergoed door Het Huis Nebo.

  2. Bij de BOL-variant ligt de nadruk op de theorie. Je volgt lessen op een ROC en tijdens de opleiding loop je stages in verschillende zorginstellingen. In de stages voer je de vaardigheden uit die je in de theorie hebt behandeld of alleen in oefensituaties hebt geoefend. In de BOL-opleiding ben je niet in dienst van een instelling en betaal je de opleiding zelf. Stageplaatsen worden verdeeld én gepland via het Servicebureau Buitenschools Leren (SBBL). Stagiaires die langer dan 144 uur per studiejaar stage lopen in ons verpleeghuis ontvangen een stagevergoeding.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding duurt vier jaar als je in het bezit van:

  • een HAVO diploma
  • minimaal 21 jaar oud bent en in het bezit van MBO diploma
  • een overgangsbewijs naar het 2e jaar van de BOL opleiding tot verpleegkundige
  • Verzorgende – IG (kan in drie jaar worden behaald. Zie hiervoor onderstaande voorwaarden)

Heb je een verzorgende-IG opleiding dan kun je de opleiding Verpleegkunde in drie jaar afronden als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:
- Voorafgaand aan de opleiding wordt een TOA rekenen en NLD afgenomen.
- Beide vakken moeten op niveau 2F worden afgesloten.
- Vervolgens moeten de examens anatomie (deel 1), medisch rekenen (deel 1) en het praktijkexamen basiszorg van de opleiding Verpleegkunde met een voldoende worden behaald.
- Hierna kan je instromen in het 2e leerjaar van de vierjarige opleiding Verpleegkunde.
- Tevens moet je als verzorgende-IG opgeleid via een BBL traject één jaar relevante werkervaring hebben. Heb je de verzorgende-IG via een BOL traject gevolgd, vragen wij minimaal één jaar relevante werkervaring op een somatische afdeling van een verpleeghuis.

Meer informatie

Voor informatie over de BBL-opleiding in ons verpleeghuis kun je contact opnemen met Mw. N. Krijgsman, telefoon 070 312 37 44 of mail scholingnebo@bronovo.nl
Voor informatie over de opleiding (BBL of BOL) kun je terecht op de website van het ROC Mondriaan www.rocmondriaan.nl