Verzorgende - IG MBO niveau 3

Het beroep

Als verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) werk je op verschillende afdelingen van het verpleeghuis. Je werkzaamheden variëren van het verlenen van de basiszorg tot het toedienen van medicijnen. Een belangrijke taak is het ondersteunen en begeleiden van de zorgvrager en zijn relaties tijdens het verblijf. Daarnaast geef je de zorgvrager informatie over de zorg. Je bent onderdeel van een professioneel team, zorgvragers en collega’s vertrouwen op jouw deskundigheid.

De opleiding

De MBO-opleiding tot verzorgende-IG is een opleiding op niveau 3 en is op twee manieren te volgen: volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).

  1. Nebo biedt jaarlijks BBL opleidingsplaatsen aan voor de BBL opleiding. Bij de BBL werk en leer je tegelijk. Vaardigheden die je in de theorie leert kun je in de praktijk ontwikkelen en eigen maken. Je bent in dienst van het verpleeghuis. Gemiddeld werk je 32 uur in de praktijk en ga je een dag per week naar school bij een ROC. De opleidingskosten en studieboeken worden volledig vergoed door het verpleeghuis. Tevens ontvang je een leerlingensalaris conform de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen.

  2. Bij de BOL ligt de nadruk op de theorie. Je volgt lessen op een ROC. Gedurende je opleiding loop je stages in verschillende zorginstellingen. Tijdens de stages voer je de vaardigheden uit die je in de theorie hebt behandeld of alleen in oefensituaties hebt meegemaakt. De BOL betaal je zelf. Stageplaatsen worden verzorgd via het SBBL. Stagiaires die langer dan vijf weken stage lopen in ons verpleeghuis ontvangen een stagevergoeding conform CAO verpleeg- en verzorgingshuizen.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding duurt drie jaar als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:

  • VMBO (kader-, theoretische- of gemengde leerweg)
  • Bewijs van overgang naar 4 HAVO/VWO
  • Helpende zorg/welzijn niveau 2 diploma

Bij twijfel over vooropleiding of haalbaarheid van de verzorgende IG-opleiding kan Het Huis Nebo er voor kiezen een sollicitant een TOA te laten maken.

Meer informatie

Voor informatie over de BBL-opleiding Verzorgende - IG in ons verpleeghuis kun je contact opnemen met Mw. N. Krijgsman, telefoon 070 312 37 44 of scholingnebo@bronovo.nl
Voor informatie over de opleiding (BBL of BOL) kun je contact opnemen met ROC Mondriaan, telefoon 088 666 35 00 of www.rocmondriaan.nl.
Voor informatie over stageplaatsen kijk je op de site van het regionale stagebureau: www.sbbl.nl