Bij een verpleeghuis denk je waarschijnlijk als eerste aan verpleging en verzorging. In onze organisatie gebeurt echter veel meer. Bij de verzorging van een bewoner zijn verschillende beroepen betrokken. Dat maakt het verpleegtehuis tot een boeiende en uitdagende leeromgeving om stage te lopen. Naast stages voor verpleegkundige of verzorgende opleidingen biedt Nebo op diverse afdelingen stagemogelijkheden. Wij vinden dat de onderwijsinstelling en het stagebedrijf samen verantwoordelijk zijn om voor de toekomst gekwalificeerd personeel op te leiden. Nebo is een erkend leerbedrijf en voldoet aan de kwaliteitscriteria opgesteld door Calibris, Kenwerk en Ecabo.

Hieronder tref je een lijst met de verschillende stagemogelijkheden die Nebo biedt. Hierbij wordt tevens aangegeven òf en op welke manier je een stageverzoek kunt indienen. Bij een aantal opleidingen regelt de onderwijsinstelling zelf de stages met de instelling.

Verzorgende MBO

Studenten van ROC Mondriaan kunnen op verschillende verpleegafdelingen stagelopen.
Contacten en aanmeldingen lopen via het SBBL (Service Bureau Buitenschools Leren in regio Den Haag en Leiden).

Verpleegkundige MBO

Studenten van ROC Mondriaan kunnen in het 1e en 2e leerjaar stage lopen op verschillende verpleegafdelingen.
Contacten en aanmeldingen lopen via het SBBL (Service Bureau Buitenschools Leren in regio Den Haag en Leiden).

Verpleegkundige HBO

Studenten van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden kunnen in het 1e en 2e leerjaar stage lopen op verschillende verpleegafdelingen.
Contacten en aanmeldingen lopen via bovenstaande opleidingsscholen.

Maatschappelijk werk en dienstverlening

Studenten van de Haagse Hogeschool kunnen vanaf het 3e leerjaar stagelopen.
Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dien je een sollicitatiebrief te schrijven. Deze kan gericht worden aan Mw N. Krijgsman: scholingnebo@bronovo.nl

Kunstzinnige therapie

Studenten van de Hogeschool Leiden kunnen in hun laatste leerjaar stagelopen bij de afdeling welzijn.
Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dien je een sollicitatiebrief te schrijven. Deze kan gericht worden aan Mw. N. Krijgsman: scholingnebo@bronovo.nl

Geneeskunde

Studenten Geneeskunde van de universiteit Leiden kunnen hun zorgstage in het eerste leerjaar op verschillende verpleegafdelingen lopen. Incidenteel zijn er ook mogelijkheden voor studenten uit Amsterdam en Groningen.
Contacten lopen via Mw. N. Krijgsman: scholingnebo@bronovo.nl

Fysiotherapie

Studenten fysiotherapie van de Hoge School Rotterdam kunnen hun 1e en 2e stage in Het Huis Nebo lopen. Contacten en aanmeldingen lopen via Hoge School Rotterdam.
Contacten over je stageplaats lopen via Mw. E. van Oosten: evoosten@bronovo.nl en Mw. M. Dumay: mmmdumay@bronovo.nl